มาแล้วค่ะ ตัวอย่างบ้านพร้อมชม

Advertisements

พร้อมเพรียง เมาท์เทนวิวล์

บ้านพร้อมทรัพย์

  • บ้านพร้อมทรัพย์ 3-4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  1 ห้องโถงรับแขก  2 ห้องครัว
  • พื้นที่ใช้สอย 204 ตาราเมตร

บ้านพร้อมฝัน

  • บ้านพร้อมฝัน 3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  1 ห้องโถงรับแขก  2 ห้องครัว
  • พื้นที่ใช้สอย 135 ตาราเมตร

บ้านพร้อมโชค

  • บ้านพร้อมโชค 3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  1 ห้องโถงรับแขก  2 ห้องครัว
  • พื้นที่ใช้สอย 188 ตาราเมตร

บ้านพร้อมพรรณ

  • บ้านพร้อมชม 3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  1 ห้องโถงรับแขก  1 ห้องครัว
  • พื้นที่ใช้สอย 104 ตาราเมตร

บ้านพร้อมสุข

บ้านพร้อมสุข 2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  1 ห้องโถงรับแขก  1 ห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย 98 ตาราเมตร